Съдържа ресурси и социален форум на студенти от специалност "Мениджмънт на водния транспорт" - ОКС "Бакалавър" на ВВМУ "Н. Вапцаров".
Съдържа ресурси и социален форум на студенти и преподаватели в специалност "Мениджмънт на водния транспорт" - ОКС "Магистър" на ВВМУ "Н. Вапцаров".
Съдържа ресурси и социален форум на студенти и преподаватели в специалност "Логистика" - ОКС "Магистър" на ВВМУ "Н. Вапцаров".