Заглавието е предназначено за студенти от специалност Мениджмънт на водния транспорт на ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна.