Тук предлагаме  тестове за самоподготовка за изпитите на Изпълнителна Агенция "Морска Администрация" (ИАМА)  за шеф (главен) и втори механик. Въпросите са от актуалната база данни на Морска администрация. В този раздел ще разполагате с  тестове за правоспособностите "корабен главен механик",  "корабен вахтен механик" по функциите "Морско инженерство", "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление", "Техническо поддържане и ремонт", "Управление и експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" - всичките са на ниво "Управленско".

Срокът на достъпа до заглавието е 90 дни.

Ползвателите на пакетната услуга имат право да ползват и четирите функции, като за всяка функция имат право на 30 опита (общо 120 опита). Всеки опит включва решаване на тест от 60 въпроса за 60 минути. След 60 минути тестът приключва и страницата не е активна (както става и на изпита пред ИАМА). Веднага след приключването на теста ще може да видите верните отговори и своите отговори, като времето за престой вече не е ограничено. След излизането от тази страница, обаче вече няма да е възможно да се върнете на същия тест, тъй като при следващото влизане системата ще генерира нов тест с различни въпроси. Възможно е, обаче, да се разпечата страницата. Системата на подбор е така направена, че на практика Вие ще преминете през всички въпроси на функцията след 21 теста за всяка функция. Всички въпроси са проверени от водещи преподаватели от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", а спорните моменти са съгласувани с представители на ИАМА. Създателите на продукта се ангажират да включат всички нови въпроси преди изпит, ако разбира се има такива. Същите, обаче не носят отговорност при промяна на регламента или ако се появят разногласия по правилното решение на даден въпрос, което искрено вярваме, че няма да се случи.

Тук предлагаме тестове за самоподготовка за изпитите на Изпълнителна Агенция "Морска Администрация" (ИАМА) за вахтен механик. Въпросите са от актуалната база данни на Морска администрация. В този раздел ще разполагате с тестове за правоспособността "корабен вахтен механик" по функциите "Морско инженерство", "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление", "Техническо поддържане и ремонт", "Управление и експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда" – всичките са на ниво "Оперативно".
Срокът за ползване на заглавието е 90 дни.

Ползвателите на пакетната услуга имат право да ползват и четирите функции, като за всяка функция имат право на 15 опита (общо 60 опита). Всеки опит включва решаване на тест от 60 въпроса за 60 минути, съгласно Наредбата за „Организация на изпитите за придобиване на правоспособности по чл. 30, чл. 31 и чл. 38 т. 3,4 и 5 и критерии за оценката през 2013 г.“. След 60 минути тестът приключва и страницата не е активна (както става и на изпита пред ИАМА). Веднага след приключването на теста ще може да видите верните отговори и своите отговори, като времето за престой вече не е ограничено. След излизането от тази страница, обаче вече няма да е възможно да се върнете на същия тест, тъй като при следващото влизане системата ще генерира нов тест с различни въпроси. Възможно е, обаче, да се разпечата страницата. Системата на подбор е така направена, че на практика Вие ще преминете през всички въпроси на функцията след 12 теста за всяка функция. За да се признае тестът за успешен ИАМА изисква да имате поне 51 верни отговора. Създателите на продукта се ангажират да включат всички нови въпроси преди изпит, ако разбира се има такива. Същите, обаче не носят отговорност при промяна на регламента или ако се появят разногласия по правилното решение на даден въпрос, което искрено вярваме, че няма да се случи.