Книгата представя, наред с класическите постановки на теорията на вероятностите, съвременните тенденции в използването на субективни вероятности. В главите и приложенията на книгата последователно и обстойно са разгледани аксиоматични бази, теореми и доказателства на субективните вероятности, както и приложенията им в реални задачи от различни сфери на дейност и различно ниво на сложност.