петък, 29 септември 2023, 03:58
Сайт: Ресурсен център Е-ЛИТЕРА
Заглавие: Ресурсен център Е-ЛИТЕРА (Ресурсен център Е-ЛИТЕРА)
Речник: Мисли за образованието
Т

Талмуда

Учението на младини е резба върху камък, на старини - чертеж върху пясък