вторник, 6 декември 2022, 06:43
Сайт: Ресурсен център Е-ЛИТЕРА
Заглавие: Ресурсен център Е-ЛИТЕРА (Ресурсен център Е-ЛИТЕРА)
Речник: Мисли за образованието
Т

Талмуда

Учението на младини е резба върху камък, на старини - чертеж върху пясък