Конфуциий

Учение без размишление е безполезно, а размишление без учение - опасно

» Мисли за образованието