Монтескьо

Колко много трябва да се научи, за да се знае малко!

» Мисли за образованието