Солон

Докато си жив, учи. Не очаквай старостта да донесе със себе си мъдростта.

» Мисли за образованието