китайска

Да се учиш е все едно да плуваш срещу течението: щом спреш, отнася те назад

» Мисли за образованието