Съвременните компютърни технологии създават неограничени във времето и пространството възможности за конструиране на знание и обмен на информация; налагат нови стандарти за преподаване и учене, за научно изследователска работа и професионални взаимодействия; изграждат среда, в която притежаваното знание и способността ни да го създаваме и разпространяваме са ключовите конкурентни предимства. Предложенията ни в този сайт са насочени към всички, които искат да използват възможностите на новите информационни и образователни технологии и да отговорят на предизвикателствата на съвременната глобална икономика на знанието. Разчитаме на подкрепата на едни от най-добрите автори и преподаватели у нас и използваме опита на платформите на водещите издателства в света, като McGraw-Hill Education, Pearson Education и др.

• На търсещите нови нови знания предлагаме моментален достъп до качествена учебна литература и научни публикации; ниска цена за закупуване; удобни, разнообразни и адаптивни към индивидуалните възможности и цели формати; възможност за учене и постигане на желаните резултати с минимални усилия и разход на време, в подходяща социална среда и активно конструиране на нови знания чрез общуване и взаимодействия с останалите.

• На авторите предлагаме безплатно издаване, бърз издателски процес, в който публикуваме труда до седмица след като е завършен, престижно рефериране и присъждане на собствен издателски номер ISBN от Българската национална ISBN агенция, гарантиране на авторските права, достъп до много по-голяма аудитория и то в световен мащаб.Ние сме се посветили на идеята да използваме възможностите на новите информационни и комуникационни технологии, за да стимулираме създаването на нови знания, да ги кодифицираме в удобна за ползване форма и да ги разпространяваме бързо, на неограничени разстояния, с високо качество и с ниски разходи.

• На преподавателите предлагаме възможност да повишат своята ефективност, като съсредоточат своите експертиза и време в преподаването. Нашата система позволява постоянен контрол на напредъка, автоматично оценяване на самостоятелната работа на обучаемите и изготвяне на прегледни анализи на техните усилия и представяне.

Възползвайте се от тези възможности и Вие! Заповядайте днес в утрешния свят на знанието! 

Екипът на Ресурсен център "Е-ЛИТЕРА"

Последно модифициране: събота, 8 октомври 2016, 09:54