1. Регистрирайте се в системата; 
  2. Изберете до кое заглавие желаете достъп; 
  3. Кликнете върху наименованието на заглавието;
  4. Прочетете и следвайте внимателно указанията "Как да получите достъп до това заглавие"!
    • Таксите по превода са за Ваша сметка
    • Ще получите достъп около 19:00 часа на втория работен ден след плащането.
 Не плащайте преди да сте си създали профил в сайта.
 Грешни преводи и преводи без пълната изисквана информация се връщат по сметката, от която са получени, с приспадане на 1,20 лв. такса за банковия превод.
 Ако след изтичането на два работни дни от плащането не сте получили достъп, моля да ни информирате чрез линка "За контакти и помощ". В съобщението си задължително посочете датата на плащането и кода на заглавието.