КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ на Ресурсен център Е-ЛИТЕРА


Потвърждаване на възраст и местоположение

В този формуляр има задължителни полета, които са маркирани с.
Неотговарящите на указанията формуляри се изтриват веднага, след като бъдат забелязани!

Защо е необходима тази информация?

Тази информация е необходима, за да се определи дали възрастта Ви позволява да поемате договорни задължения и да дадете съгласието си за условията и данните, които законно се съхраняват и обработват от сайта.