Сенека

Учейки другите, човек учи и себе си

» Мисли за образованието