Азбучен указател

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

А

А. Бирс

Образованието е това, което на мъдреца открива, а от глупеца скрива недостатъчността на неговите знания

Д

Джон Лок

Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко

И

италианска

Който не знае нищо, вярва на всичко

К

китайска

Да се учиш е все едно да плуваш срещу течението: щом спреш, отнася те назад

Конфуциий

Учение без размишление е безполезно, а размишление без учение - опасно

Л

латинска

Трябва да се учим не за училището, а за живота

М

Маколей

Хитрите хора презират учението, простите се прекланят пред него, мъдрите го използват

молдавска

Водата освежава тялото, учението - разума

Монтескьо

Колко много трябва да се научи, за да се знае малко!

Н

Наполеон

Откакто е открито книгопечатането, призовават просветата да царува, а царуват, за да поробят просветата

немска

Когато две магарета се учат едно от друго, нито едно от тях няма да стане доктор

С

Сенека

Учейки другите, човек учи и себе си

Солон

Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново

Солон

Докато си жив, учи. Не очаквай старостта да донесе със себе си мъдростта.

Сюн Цзе

Аз се опитах да размишлявам цял ден, но това се оказа по-малко полезно дори и от най-краткотрайно учение

Т

Талмуда

Учението на младини е резба върху камък, на старини - чертеж върху пясък

Ц

Цицерон

Както плодородната почва не дава плодове без обработка, така и умът без просвещение остава безплоден