А. Бирс

Образованието е това, което на мъдреца открива, а от глупеца скрива недостатъчността на неговите знания

» Мисли за образованието