Джон Лок

Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко

» Мисли за образованието