Маколей

Хитрите хора презират учението, простите се прекланят пред него, мъдрите го използват

» Мисли за образованието