Наполеон

Откакто е открито книгопечатането, призовават просветата да царува, а царуват, за да поробят просветата

» Мисли за образованието