немска

Когато две магарета се учат едно от друго, нито едно от тях няма да стане доктор

» Мисли за образованието