италианска

Който не знае нищо, вярва на всичко

» Мисли за образованието