латинска

Трябва да се учим не за училището, а за живота

» Мисли за образованието